Vương Nghị: 'TQ và Mỹ đang đứng trước bờ vực Chiến tranh lạnh'
Vương Nghị: 'TQ và Mỹ đang đứng trước bờ vực Chiến tranh lạnh'