Điện lực Dầu khí VN (PV Power) đổ tiền xây đập ở Lào "phá hoại đồng bằng Cửu Long"?
Điện lực Dầu khí VN (PV Power) đổ tiền xây đập ở Lào "phá hoại đồng bằng Cửu Long"?