Mẫu hạm Mỹ chiến hạm Nhật tập trận chung ở biển Hoa Nam
Mẫu hạm Mỹ chiến hạm Nhật tập trận chung ở biển Hoa Nam