Mỹ tặng Philippines vũ khí trị giá 18 triệu USD, bàn vấn đề Biển Đông
Mỹ tặng Philippines vũ khí trị giá 18 triệu USD, bàn vấn đề Biển Đông