Sau vụ Repsol đến Lan Đỏ: Độc kế xác định hải giới chữ U?
image018

=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục