Mỹ tiếp tục tuần tra Biển Đông bất chấp Trung Quốc
image018

=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục