VN củng cố tiền đồn ở Trường Sa dự phòng TQ
image018

=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục