Indonesia điều BCH Hạm đội I tới Natuna để "phản ứng kịp thời"
Indonesia điều BCH Hạm đội I tới Natuna để "phản ứng kịp thời"
=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục