Nhật cho phép nổ súng vào tàu nước ngoài xâm phạm đảo Senkaku (Hoa Đông)
Nhật cho phép nổ súng vào tàu nước ngoài xâm phạm đảo Senkaku (Hoa Đông)
=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục