Tướng Cirilito Sobejana, TMT quân đội Philippines tố cáo có thêm cấu trúc nhân tạo ở cụm Sinh Tồn
Tướng Cirilito Sobejana, TMT quân đội Philippines tố cáo có thêm cấu trúc nhân tạo ở cụm Sinh Tồn
=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục