Philippines: cải tạo, cố thủ đảo Thị Tứ; Indonesia: tập trận với Bắc Kinh
Philippines: cải tạo, cố thủ đảo Thị Tứ; Indonesia: tập trận với Bắc Kinh
=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục