BIỂN ĐÔNG
Chiến hạm USS Benfold áp sát 12 hải lý đá Vành Khăn thách thức “Luật an toàn hàng hải”
=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục