Ai cấm VN bồi đắp Đá Lát thành đảo nhân tạo?
Hoạt động bồi đắp kéo dài phi trường trên đảo Trường Sa Lớn nay tiếp theo là bãi đá ngầm Đá Lát bỗng được một công ty vệ tinh tư nhân Mỹ "phát hiện", thật ra không có gì đáng ngạc nhiên, bởi, việc bồi đắp một hòn đảo chìm "nguyên trạng", một hòn đảo nổi "nguyên trạng"  nay cho là "hiện trạng" cũng không thể so sánh cấp độ quy mô việc Trung Nam Hải bồi đắp hàng ngàn hécta 7 hòn đảo nhân tạo, đó là chưa nói tới yếu tố thời gian.
=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục