Trước khi tiến vào Biển Đông, Liêu Ninh thử vũ khí ở phía nam Đài Loan

=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục