Hai Mẫu hạm Mỹ tập trận ở vùng biển Philippines
Hai Mẫu hạm Mỹ tập trận ở vùng biển Philippines
Hải quân Mỹ hôm 15/11/2018 nói hai Mẫu hạm USS Ronald Reagan và USS John C Stennis đang tập trận tác chiến chung ở Biển Philippines.
=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục