Lời kể của ngư dân: Hải cảnh TQ xịt vòi rồng, ép tàu Việt Nam va vào đá ngầm
Lời kể của ngư dân: Hải cảnh TQ xịt vòi rồng, ép tàu Việt Nam va vào đá ngầm

=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục