Hoa Đông: Khu trục hạm Nhật bị thủng do "va chạm" với tàu cá TQ
Hoa Đông: Khu trục hạm Nhật bị thủng do "va chạm" với tàu cá TQ

=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục