CSIS: Việt Nam xây dựng hệ thống phòng thủ 10 đảo lớn ở Trường Sa
CSIS: Việt Nam xây dựng hệ thống phòng thủ 10 đảo lớn ở Trường Sa