Vũ Cao Phan: "Kết quả Mậu Thân ngoài dự kiến của BCT - tạo bước ngoặt chiến tranh"
image008