Quan chức VN: 'Tự do báo chí chưa bao giờ được như hôm nay'
Quan chức VN: 'Tự do báo chí chưa bao giờ được như hôm nay'