Tham gia oanh kích Syria, Pháp tìm cách trở lại bàn cờ Trung Đông
image008