Jonathan London : Suy ngẫm về biểu tình ở VN: Đâu là gốc?
image008