Chiến hạm Mỹ-Nhật tập trận trên Biển Đông: Bước ngoặt hợp tác mới
Chiến hạm Mỹ-Nhật tập trận trên Biển Đông: Bước ngoặt hợp tác mới