Giáo sư Carl Thayer nhận định về thông tin sức khỏe ông Trọng
Giáo sư Carl Thayer nhận định về thông tin sức khỏe ông Trọng