Cụ Kình và những mạng người đánh đổi đất Đồng Tâm, ai thắng, ai thua?
Cụ Kình và những mạng người đánh đổi đất Đồng Tâm, ai thắng, ai thua?