Alan Lowenthal, Jimmy Gomez và Lou Correa: "William Nguyễn phải được tự do ngay lập tức", "sẽ đưa lên TT Trump