TT Trump tiếp nạn nhân đàn áp tôn giáo Duy Ngô Nhĩ tại tòa Bạch Ốc
TT Trump tiếp nạn nhân đàn áp tôn giáo Duy Ngô Nhĩ tại tòa Bạch Ốc