Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đi Bắc Hàn lo thượng đỉnh Trump-Kim
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đi Bắc Hàn lo thượng đỉnh Trump-Kim