VN mua 3 máy bay trinh sát không người lái hiện đại của Israel
VN mua 3 máy bay trinh sát không người lái hiện đại của Israel