Cựu giám đốc NASA thăm VN, gặp phi hành gia Phạm Tuân
Cựu giám đốc NASA thăm VN, gặp phi hành gia Phạm Tuân