Tổng thống Trump: Phi hạt nhân hóa Triều Tiên 'không vội'
Tổng thống Trump: Phi hạt nhân hóa Triều Tiên 'không vội'