Nhật lên tiếng về vụ ‘đối đầu’ giữa VN và TQ ở bãi Tư Chính
Nhật lên tiếng về vụ ‘đối đầu’ giữa VN và TQ ở bãi Tư Chính