TT Trump trao huân chương cho tác giả ảnh ‘Em bé Napalm’
TT Trump trao huân chương cho tác giả ảnh ‘Em bé Napalm’