Đặt chân tới London, Trump nói không ngán người biểu tình
image053