TQ yêu cầu Mỹ rút trát bắt giám đốc Huawei
TQ yêu cầu Mỹ rút trát bắt giám đốc Huawei