Trump chê cựu ngoại trưởng ‘đần độn’ và ‘lười biếng’
Trump chê cựu ngoại trưởng ‘đần độn’ và ‘lười biếng’