Bạch Ốc: 'Lố bịch' khi nói TT Trump là nhà đàm phán không đáng tin
Bạch Ốc: 'Lố bịch' khi nói TT Trump là nhà đàm phán không đáng tin