Họp báo: TT Trump bênh vực quyết định rút quân khỏi Syria
Họp báo: TT Trump bênh vực quyết định rút quân khỏi Syria