Ca nhiễm Corona trên du thuyền tăng lên 621, Nhật bị chỉ trích
Ca nhiễm Corona trên du thuyền tăng lên 621, Nhật bị chỉ trích