Ông Biden ‘sẽ tập hợp đồng minh đối phó Trung Quốc’?
Ông Biden ‘sẽ tập hợp đồng minh đối phó Trung Quốc’?