Mỹ chi hàng trăm triệu đô cho VN nhưng nhân quyền chỉ là phần nhỏ
Mỹ chi hàng trăm triệu đô cho VN nhưng nhân quyền chỉ là phần nhỏ