Chiến hạm Anh sẽ thực hiện quyền tự do hàng hải ở Biển Đông
image053