Những khuôn mặt "đại gia" vượt kỷ lục đôla nhanh nhất thế giới
image053