Việc làm của hai "Đệ nhất phu nhân" Việt Nam, Bắc Hàn
image053