Tổng thống Trump gây quỹ được hơn 100 triệu USD để tái tranh cử
Tổng thống Trump gây quỹ được hơn 100 triệu USD để tái tranh cử