Melania Trump kêu gọi sa thải trợ lý cố vấn an ninh quốc gia
Melania Trump kêu gọi sa thải trợ lý cố vấn an ninh quốc gia