Tập Cận Bình "khẩu trang bịt mồm" họp Bộ chính trị
Tập Cận Bình "khẩu trang bịt mồm" họp Bộ chính trị