Bà Bonnie Glaser (CSIS) trao đổi trực tuyến tại ĐSQ Mỹ ở Hà Nội với báo giới VN
Bà Bonnie Glaser (CSIS) trao đổi trực tuyến tại ĐSQ Mỹ ở Hà Nội với báo giới VN