Pháp điều động quân lính, xe tăng đến gần biên giới Nga
Pháp điều động quân lính, xe tăng đến gần biên giới Nga