California:Đại sứ Daniel J. Kritenbrink trước dàn "đàn hặc" dân chủ và nhân quyền
California:Đại sứ Daniel J. Kritenbrink trước dàn "đàn hặc" dân chủ và nhân quyền