Bộ trưởng Mỹ ‘quan ngại’ thâm hụt thương mại 40 tỷ đôla với VN
Bộ trưởng Mỹ ‘quan ngại’ thâm hụt thương mại 40 tỷ đôla với VN