Tuyên bố ‘Nước Mỹ đã trở lại’, Biden ra mắt đội ngũ an ninh quốc gia
Tuyên bố ‘Nước Mỹ đã trở lại’, Biden ra mắt đội ngũ an ninh quốc gia