Mỹ mời Đài Loan dự lễ nhậm chức tổng thống; Chính sách Mỹ sẽ không thay đổi ở Biển Đông
Mỹ mời Đài Loan dự lễ nhậm chức tổng thống; Chính sách Mỹ sẽ không thay đổi ở Biển Đông