Núi lửa Hawaii bùng nổ sau gần 100 năm
Alan-Rowenthal