Đại lão Hòa thượng Quảng Độ nói gì về VN và tăng lữ hải ngoại?
Ảnh trên: Trong chuyến đi Việt Nam vừa qua, nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, bổn báo Lý Kiến Trúc may mắn được diện kiến và được phỏng vấn Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, đương kim Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Thanh Minh Thiền Viện, Sàigon.

Đại lễ Bách nhật cố Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tại chùa Từ Hiếu Sàigon ngày 30-31/5/2020


image022


Quang cảnh lễ Bách nhật cố Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất tại chùa Từ Hiếu Quận 8, Sàigon hôm 30-31/5/2020. Hòa thượng Thích Nguyên Lý hiện là Trụ trì chùa Từ Hiếu. (Nguồn VOA)


Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ Thượng thọ: 93 năm, 73 năm  Hạ Lạp.


Trong lễ nhập quan Ht Thích Quảng Đức tại chùa Từ Hiếu, ngày 24/2/2020, ngày hôm sau, phái đoàn Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ Tại Sai Gòn do bà Tổng Lãnh sự Marie C. Damour dẫn đầu, đã đến viếng linh cửu Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Đức và trao đổi khá lâu với Hòa thượng Thích Nguyên Lý.


https://www.youtube.com/watch?v=bBKtkOYhfZI