Mèo Vạc chìm trong băng giá, rét dưới -3 độ C
Alan-Rowenthal