Thăm núi Paekdu, Tổng thống Moon hoàn thành tâm nguyện cả đời
Thăm núi Paekdu, Tổng thống Moon hoàn thành tâm nguyện cả đời